Path: We All know home>>

Ano ang ibig sabihin ng ziggurat

——

◎Users of advice:ito ang tawag sa templo ng mga taga-sumer...sinasabing sa tuktok nito dun ay may isang maliit na bahay kung saan dun nila inilalagay ang kanilang mga alay sa kanilang diyos

by:jose miguel adawag

You are browsing《Ano ang ibig sabihin ng ziggurat》,The url: http://www.all-know.net/about-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-ziggurat-Knowledge.htm
Relevant link: